pochodne

Encyklopedia PWN

jednostki miary wielkości pochodnych (wyprowadzonych z wielkości podstawowych) w danym układzie wielkości;
chem. związek organiczny wywodzący się z innego związku org., mający taki sam szkielet cząsteczki jak związek macierzysty;
mat. tempo zmian wartości funkcji;
pochodna n-tego rzędu, n-ta pochodna,
mat. n-ty wyraz w ciągu kolejnych pochodnych danej funkcji f: f ′(x) — pochodna 1. rzędu, f ″(x) — pochodna 2. rzędu, czyli pochodna pochodnej 1. rzędu itd.
mat. pochodna funkcji kilku zmiennych liczona względem jednej zmiennej;
mat. pojęcie z zakresu topologii: p.z. A zawartego w przestrzeni topologicznej X jest zbiorem wszystkich punktów skupienia zbioru A, czyli takich punktów x z przestrzeni X, które spełniają warunek, że domknięcie zbioru A z usuniętym punktem x (domknięcie zbioru A \ {x}) zawiera x (zbiór domknięty);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia