planus

Encyklopedia PWN

cantus planus
[łac.],
śpiew w równych wartościach; od XIII w. nazwa chorału gregoriańskiego.
cantus
[łac.],
muz. w średniowieczu i renesansie melodia lub głos najwyższy w utworach polifonicznych, zw. też cantus mensuratus, cantus figuratus (figuralis), cantus fractus
plan
[łac. planus ‘płaski’],
geod. obraz niewielkiej części powierzchni Ziemi odwzorowanej na płaszczyźnie i przedstawionej na rysunku w skali nie mniejszej niż 1:10 000;
planigloby
[łac. planus ‘płaski’, ‘równy’, globus ‘kula’],
mapa obu półkul Ziemi (lub innego ciała niebieskiego) w postaci 2 kół, wykonana najczęściej w odwzorowaniu azymutalnym równopolowym Lamberta (odwzorowania kartograficzne);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia