planetarna

Encyklopedia PWN

instytut nauk. PAN w Warszawie (posiada także jednostki organizacyjne we Wrocławiu i Borowcu k. Poznania);
dżet, ang. jet,
wąski strumień szybko poruszających się cząstek.
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
geofizyka
[gr. gḗ ‘ziemia’, physikḗ ‘przyrodoznawstwo’ < phýsis ‘natura’, ‘przyroda’],
nauka o Ziemi jako ciele fizycznym;
glob
[łac.],
ciało niebieskie wchodzące w skład układu planetarnego, zwłaszcza Ziemia.
Horrocks
[họrəks]
Jeremiah, ur. ok. 1617, Toxteth Park (ob. Merseyside) k. Liverpoolu, zm. 3 I 1641, tamże,
astronom ang., pastor;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia