pitagorejski

Encyklopedia PWN

pitagorejski system, system kwintowy,
muz. system podziału oktawy na mniejsze interwały, stworzony w Grecji w VI w. p.n.e. przez Pitagorasa;
mat. trójkąt prostokątny, w którym długości boków są liczbami naturalnymi.
związek uczniów Pitagorasa oraz późniejszych kontynuatorów jego nauki, → pitagorejczycy.
mat. trójki liczb naturalnych x, y, z spełniające równanie x2 + y2 = z2;
uczniowie Pitagorasa, członkowie założonego przez niego Związku Pitagorejskiego, rozwijącego się VI– IV w. p.n.e. w miastach południowej Italii i Grecji, oraz późniejsi kontynuatorzy jego nauki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia