pisząca

Encyklopedia PWN

m. powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim, w południowo-wschodniej części Równiny Mazurskiej, nad Pisą wypływającą z jez. Roś, na obrzeżach Puszczy Piskiej.
Pisano
[pizạno],
przydomek włoskich rzeźbiarzy i architektów działających w Pizie i jej okolicach XIII–XV w.;
jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim, w dorzeczu Łyny, w woj. warmińsko-mazurskim, ok. 4 km na południowy wschód od Barczewa, na wys. 113 m;
Pisani
[pizạni]
Vittore, ur. 23 II 1899, Rzym, zm. 22 XII 1990, Como,
wł. językoznawca indoeuropeista;
Pisano
[pizạno]
Andrea, ur. ok. 1290, zm. ok. 1349,
ojciec Nina, włoski rzeźbiarz, architekt i złotnik okresu gotyku;
Pisano
[pizạno]
Giovanni, ur. ok. 1250, zm. przed 1319,
syn, uczeń i współpracownik Niccoli, włoski rzeźbiarz i architekt okresu gotyku;
Pisano
[pizạno]
Niccolò, ur. między 1220 a 1225, zm. między 1278 a 1287,
ojciec Giovanniego, wł. rzeźbiarz i architekt;
Pisano
[pizạno]
Nino, ur. 1315, zm. 1368,
syn i uczeń Andrei, włoski rzeźbiarz, złotnik i architekt;
określenie periodycznych korespondencji informacyjnych, zazwyczaj z poufnymi wiadomościami, przygotowywanych w 2. połowie XVIII w. w dużych miastach Rzeczypospolitej i wysyłanych na dwory magnackie.
Giunta
[dżụnta]
Pisano, 1. poł. XIII w.,
malarz włoski;
urządzenie do mech. drukowania tekstu w wyniku dociśnięcia (przez taśmę barwiącą) do papieru (wkręconego na wałek) czcionki (lub głowicy czcionkowej) uruchamianej za pomocą jednego z klawiszy klawiatury.
jaskinia krasowa w Tatrach Zachodnich, przy dnie Doliny Kościeliskiej;
trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
analfabetyzm
[gr. analphábētos ‘nieznający abecadła’],
brak umiejętności czytania, pisania i wykonywania 4 podstawowych działań arytmetycznych u osób, które osiągnęły określony wiek. W Polsce dotyczy dzieci od 10 lat, w świetle ustaleń UNESCO — osób w wieku powyżej 15. roku życia.
grupa ludów indoeur. zamieszkujących znaczne obszary środkowej i wschodniej Europy.
Vermeer
[wərṃ:r]
Jan (Joannes, Johannes) van Delft Wymowa, ur. przed 31 X 1632 (data chrztu), Delft, zm. przed 16 XII 1675 (data pogrzebu), tamże,
malarz holenderski, autor Dziewczyny z perłą.

Słownik języka polskiego PWN

pisać
1. «kreślić na papierze lub innym materiale znaki graficzne ręcznie lub odbijać je za pomocą maszyny w celu wyrażenia czegoś»
2. «tworzyć coś na piśmie, zwykle dla opublikowania»
3. «formułować swoje myśli na piśmie»
4. «komunikować coś na piśmie»
5. daw. «zdobić rysunkami, deseniami itp.»
pisać się
1. pot. «pisać w jakiś sposób swoje nazwisko»
2. pot. «być pisanym»
3. pot. «zgadzać się na coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia