pionowe

Encyklopedia PWN

epejrogeneza
[gr.ḗpeiros ‘ląd’, génesis ‘pochodzenie’],
ruchy epejrogeniczne,
geol. długotrwałe i odwracalne pionowe ruchy litosfery (w tym i skorupy ziemskiej) obejmujące w obrębie kontynentów lub oceanów rozległe obszary, które nie ulegają znacznym deformacjom (poza wielkopromiennymi wypaczeniami);
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
film
[ang.]:
fotograwiura
[gr.-fr.],
heliograwiura,
poligr. technika wykonywania form wklęsłodrukowych (wklęsłodruk) metodami fotochemicznymi.
hydrol. górna warstwa wody w oceanie świat. (do głęb. ok. 1700 m) i zbiornikach śródlądowych (do ok. 400 m), do której docierają promienie słoneczne;
Gong Xian, Kung Sien, znany też jako Gong Banqian, Zhaizhangren, ur. ok. 1617, Kunshan, zm. 1689, Nankin,
malarz chiński;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia