pionowe

Encyklopedia PWN

cosecans, cosec, csc,
mat. jedna z funkcji trygonometrycznych, będąca odwrotnością sinusa;
luźna, dochodząca do stóp szata z długimi szerokimi rękawami;
dipol
[gr.],
antena dipolowa,
telekom. antena liniowa symetryczna (najprostszy typ anteny pojedynczej), zwykle o 2 symetrycznych ramionach wykonanych z metalowych przewodów (prętów, pasków lub trójkątów), połączonych w odpowiedni sposób z nadajnikiem i/lub odbiornikiem.
podłużne obniżenie powierzchni Ziemi o jednokierunkowym nachyleniu, powstaje w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących;
zasada oświat. polegająca na organizacyjnie i prawnie przewidzianej dostępności szkół dla uczniów;
Dżurdżura, Jurjurah, fr. Djurdjura,
pasmo górskie Atlasu w północnej Algierii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia