pionowa

Encyklopedia PWN

techn. ukośny element konstrukcji, który przenosi tylko siły ściskające;
geogr. część większego basenu wodnego (morza, oceanu) lub jeziora, głęboko wcinająca się w ląd, ograniczona półwyspami lub głęboko wkraczającymi w morze (jezioro) przylądkami;
zenit
[arab.],
astr. punkt przebicia sfery niebieskiej przez półprostą pionową o początku w środku sfery (czyli miejscu, w którym znajduje się obserwator);
archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
zootrop
[gr. zoṓn ‘stworzenie’, ‘obraz’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
zoetrope, daedalum, ang. wheel of life,
urządzenie służące do uzyskiwania ruchomego obrazu, skonstruowane 1834 przez ang. matematyka W.G. Hornera (nazwane przez niego „daedalum”);
zwarcie drzewostanu, stopień zwarcia,
określenie intensywności i rodzaju stykania się ze sobą koron drzew w drzewostanie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia