pionowa

Encyklopedia PWN

archeol. kultura neolityczna występująca na obszarze środkowego Powołża;
sieciowe narzędzie do połowu ryb, gł. w jeziorach i rzekach;
wózek, wózek jezdniowy,
środek transportu bliskiego do przewożenia ładunków po drogach na terenie zakładów przem.;
wózek jezdniowy o pionowych prowadnicach, wzdłuż których może poruszać się uchwyt w kształcie wideł do pobierania i przenoszenia palet z ładunkiem.
górn. pusta przestrzeń w kopalni powstała po przeprowadzeniu procesu wybierania kopaliny;
techn. element dźwignicy w postaci ruchomego ramienia (w przeciwieństwie do nieruchomego — wysięgnicy), mogącego się poruszać obrotowo w płaszczyźnie pionowej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia