pionowa

Encyklopedia PWN

układ mech. w postaci punktu materialnego zawieszonego na nieważkiej i nierozciągliwej nici, której drugi koniec jest unieruchomiony;
wahana
[sanskr. vahana ‘wóz’, ‘wehikuł’],
w mitologii i ikonografii hinduizmu istota służąca bóstwu jako wierzchowiec;
zool. kuliste, otoczone błoną organelle w cytoplazmie komórek eukariotycznych zróżnicowane pod względem pochodzenia i funkcji;
maszyna do walcowania kształtowników, blach, rur itp.;
wariometr
[łac.-gr.],
lotn. przyrząd pokładowy wskazujący prędkość pionową (prędkość wznoszenia lub opadania) statku powietrznego;
warstwa atmosfery ziemskiej, w której temperatura powietrza nie zmienia się z wysokością;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia