pionowa

Encyklopedia PWN

łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
Mendelejew, Miendielejew, Dmitrij I., ur. 8 II 1834, Tobolsk, zm. 2 II 1907, Petersburg,
chemik rosyjski, twórca układu okresowego pierwiastków chemicznych.
pionowzlot, ang. Vertical Take-Off and Landing Wymowa(VTOL Wymowa),
samolot pionowego startu i lądowania;
pionowy rozkład temp. w atmosferze ziemskiej;
wyrzucenie pocisku z broni miotającej (np. łuku, kuszy, broni palnej) oraz jego lot po torze.
ruch powietrza atmosferycznego względem powierzchni Ziemi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia