pionowa

Encyklopedia PWN

lotn. zespół stałych i ruchomych powierzchni nośnych statku latającego;
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
zasada oświat. polegająca na organizacyjnie i prawnie przewidzianej dostępności szkół dla uczniów;
naukozn. jedna z charakterystycznych cech procesu zw. rewolucją naukowo-techniczną, dokonującego się w nauce i technice od 2. poł. XX w.
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
ekon. w języku potocznym ilość produktów, którą przedsiębiorstwa są gotowe dostarczyć na rynek.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia