pikardyjska

Encyklopedia PWN

muz. tercja durowa (wielka) w finalnym akordzie utworu utrzymanego w tonacji molowej.
tercja
[łac.],
muz. trzeci stopnień skali diatonicznej (diatonika, skala, muz. ), także interwał między pierwszym a trzecim stopniem, drugim a czwartym itd., złożony w zasadzie z 3–4 półtonów;
Amiens
[amję̣] Wymowa,
m. w północnej Francji, w Hauts-de-France, nad rz. Sommą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia