pierwszego rozbioru

Encyklopedia PWN

Poniatowski Kazimierz, książę (od 1764), ur. 15 IX 1721, zm. 13 IV 1800, Warszawa,
syn Stanisława, brat Stanisława AugustaMichała Jerzego, ojciec Stanisława (podskarbiego wielkiego litew.), podkomorzy koronny 1744–73;
królestwo niemieckie powstałe z Brandenburgii i Prus Książęcych, od 1618 połączonych unią personalną przez Hohenzollernów brandenburskich.
Skarga Piotr, właśc. P. Powęski, ur. II 1536, Grójec, zm. 27 IX 1612, Kraków,
polemista religijny, hagiograf, kaznodzieja, czołowy przedstawiciel polskiej kontrreformacji.
Trąba Mikołaj, ur. ok. 1358, zapewne Sandomierz, zm. 4 XII 1422, Lubica k. Kieżmarku,
arcybiskup gnieźnieński i pierwszy prymas Polski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia