pierwszego rodzaju

Encyklopedia PWN

pierwsze w Polsce nowocześnie zorganizowane stronnictwo polit. i klub parlamentarny;
związki org. o cząsteczkach, w których występuje co najmniej jedno bezpośrednie wiązanie C–M, tj. wiązanie między atomami węgla (C) i metalu (M), z wyjątkiem węglików, cyjanków oraz karbonylków metali, zaliczanych do związków nieorganicznych.
żaglicowate, Istiophoridae,
podrodzina ryb mor. z rodziny miecznikowatych (Xiphiidae), rzędu okoniokształtnych z 3 rodzajami: marliny, włóczniki i żaglice, różniące się stosunkiem wysokości pierwszej płetwy grzbietowej do wysokości ciała, łącznie 11 gat.;
żyto, Secale,
rodzaj z rodziny wiechlinowatych (traw);
żywność modyfikowana, żywność transgeniczna,
żywność wyprodukowana z roślin lub zwierząt (albo przy ich użyciu), które zostały wcześniej ulepszone za pomocą technik inżynierii genetycznej (transgeniczne organizmy, inżynieria genetyczna).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia