pierwszego rodzaju

Encyklopedia PWN

elektroda (półogniwo) zbud. z metal. płytki (drutu) zanurzonej w roztworze jonów tego metalu.
Księga Rodzaju, gr. Genesis,
początkowa księga Pięcioksięgu;
elektroda (półogniwo) zbud. z płytki metal. pokrytej warstewką trudno rozpuszczalnej soli tego metalu oraz solą innego metalu (o anionie takim jak anion pierwszej soli), zanurzonej w roztworze zawierającym kationy drugiej soli.
rodzaj, genus,
biol. w systematyce organizmów jednostka taksonomiczna niższa od rodziny, obejmująca blisko spokrewnione gatunki lub jeden gatunek;
różnego rodzaju proste zabiegi wykonywane doraźnie na poszkodowanych w wypadkach i w nagłych schorzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu;
filozofia pierwsza, gr. prṓtē philosophía,
metafizyka w rozumieniu Arystotelesa badająca byt jako taki (byt jako byt), ujmowany ogólnie od strony pierwszych zasad i przyczyn;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia