pierwsza pomoc

Encyklopedia PWN

różnego rodzaju proste zabiegi wykonywane doraźnie na poszkodowanych w wypadkach i w nagłych schorzeniach zagrażających życiu lub zdrowiu;
ekon. przekazywanie publicznych środków finansowych przedsiębiorstwom lub ich organizacjom.
prawo forma dochodzenia prawa bez udziału sądu, stosowana w pierwszych okresach pol. państwowości;
Bratnia Pomoc, zw. też Towarzystwami Bratniej Pomocy Studentów, pot. Bratniak,
samopomocowa organizacja studencka;
Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, ang. United Nations Children’s Fund (UNICEF),
organ pomocniczy ONZ, instytucja pomocy dzieciom;
Administracja Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy i Odbudowy, ang. United Nations Relief and Rehabilitation Administration Wymowa (UNRRA Wymowa),
1943–47 organizacja międzynar. Narodów Zjednoczonych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia