pierwotna

Encyklopedia PWN

animizm
[łac. animus ‘duch’, anima ‘dusza’],
religiozn. według niektórych badaczy pierwotna forma religii, której istota miała się sprowadzać do powszechnej wiary w istnienie niematerialnych i zdolnych do samodzielnej egzystencji dusz, ożywiających wszystkie elementy kosmosu i przyrody, w tym człowieka.
archeologia
[gr. archḗ‘zasada’, ‘podstawa’, ‘starożytny’, ‘dawny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw (głównie na podstawie wykopalisk), źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii (łącznie z prahistorią).
opisowe, graficzne (mapy, rysunki) i fot. przedstawienie pierwotnego układu przestrzennego źródeł archeologicznych odkrywanych w czasie poszukiwań i archeol. badań wykopaliskowych;
terytorium autonomiczne Holandii w Ameryce Środkowej, w archipelagu Małych Antyli, na wyspie Aruba, na M. Karaibskim, u wybrzeża Wenezueli;
pogląd na społeczeństwo i życie społ., wg którego społeczeństwo stanowi luźny zbiór nie powiązanych ze sobą jednostek i jest czymś wtórnym w stosunku do wchodzących w jego skład indywiduów.
zespół grup etnicznych w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej mówiących językami austroazjatyckimi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia