pierwiastkowa

Encyklopedia PWN

chem. niekiedy stosowana nazwa metod analitycznych, których celem jest oznaczenie składu pierwiastkowego próbki (→ analiza elementarna), w odróżnieniu od metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości związków chemicznych.
mat. funkcja niewymierna postaci (n = 2, 3, ...), której dziedziną jest przedział [0; +∞); dla n < m zachodzą relacje dla 0 < x0 < 1, dla x0 > 1
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
gatunek węgla kopalnego zawierający 78–92% węgla pierwiastkowego, do 42% części lotnych w substancji organicznych oraz do 10% wilgoci całkowitej w węglu surowym, wykazujący ciepło spalania w odniesieniu do substancji wilgotnej i bezpopiołowej ponad 24 MJ/kg;
ACE, ang. Advanced Composition Explorer,
amerykański próbnik kosmiczny;
typ morfologiczny języków, w których kategorie gramatyczne (najczęściej liczby, czasu, aspektu) są wiązane z alternacją samogłoski pierwiastkowej wyrazu, a znaczenie leksykalne jest wyrażone przez spółgłoski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia