pieniądze

Encyklopedia PWN

czarne pieniądze, brudne pieniądze,
środki pochodzące z tzw. drugiego obiegu gospodarczego,
ekon. w operacjach refundowania długu, kwota, o którą wartość nominalna nowo emitowanych papierów wartościowych jest wyższa od wartości papierów, których termin płatności właśnie upływa;
ekon. środki uzyskane legalnie, ale ukrywane przed opodatkowaniem.
ekon. jedna z podstawowych kategorii ekonomicznych, która wyłoniła się w rezultacie rozwoju społecznego podziału pracy oraz odejścia od gospodarki naturalnej i barteru.
pieniądz bankowy, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz żyrowy,
pieniądz zapisany na rachunkach bankowych, kreowany przez banki poprzez udzielanie kredytów;
pieniądz, który mocą decyzji władz państwowych jest prawnym środkiem płatniczym na danym terytorium;
pieniądz tworzony przez państwo, które ma decydujący i autonomiczny wpływ na wahania jego wartości;
pierwotnie taki pieniądz, w którym zawartość kruszcu w monetach odpowiadała ich nominalnej wartości, a od XVIII–XIX w. system, w którym będące w obiegu banknoty były na żądanie wymienialne na kruszec przez instytucję emisyjną.
pieniądz niewymienialny na złoto, mający wartość nominalną.
pieniądz nie istniejący w sensie fizycznym, funkcjonujący jako umowna wartość rachunkowa
pieniądz pełniący wszystkie funkcje monetarne: będący środkiem płatniczym, środkiem wymiany w rozliczeniach międzynarodowych oraz środkiem tezauryzacji;
ekon. koncepcja opierająca się na uznaniu pracy za podstawę wszelkiej wartości, wg której bank centralny za pomocą swoich filii miał potwierdzać ilość pracy wydatkowanej na wytworzenie danego produktu;
ekon. teoria głosząca neutralność pieniądza w stosunku do realnych zjawisk.
ekon. wprowadzanie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł, np. handlu bronią, narkotykami, w celu ich zalegalizowania, np. przez odprowadzanie podatku od fikcyjnych dochodów jakiejś firmy (pralni — stąd nazwa, restauracji itp.) czy lokowanie w banku;
ekon. pogląd wywodzący się z ilościowej teorii pieniądza, że zmiany podaży pieniądza nie wywierają żadnego wpływu na rozmiary produkcji i zatrudnienia.
ekon. jedna z wersji ilościowej teorii pieniądza, stworzona przez przedstawicieli tzw. szkołę z Cambridge (neoklasyczna szkoła w ekonomii).

Słownik języka polskiego PWN

pieniądze «majątek, zasoby pieniężne»
• pieniążki
podjąć pieniądze «pobrać pieniądze z banku, z kasy, z depozytu itp.»
zamrozić kapitał, pieniądze «ulokować kapitał w przedsięwzięciu nieprzynoszącym szybko korzyści i nie móc go wycofać»
pieniądz
1. «środek płatniczy przyjmowany w zamian za towary i usługi lub zwalniający od zobowiązań»
2. «moneta lub banknot obiegowy»

• pieniężny • pieniężnie • pieniążek • pieniąch
gorący pieniądz «pieniądze, które należy szybko wydać, ponieważ mogą stracić na wartości»
pusty pieniądz «pieniądze niemające pokrycia w towarze»
siła nabywcza pieniądza «ilość towarów, które można nabyć za pieniądze»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia