piekący

Encyklopedia PWN

w koncepcjach eschatologicznych wielu religii miejsce przebywania lub stan dusz zmarłych, skazanych za grzechy popełnione na ziemi;
Piec, Fornax (For),
gwiazdozbiór nieba południowego;
w. w woj. pomor. (pow. sztumski, gmina Sztum), w widłach Wisły i Nogatu;
piec martenowski, piec Siemensa–Martina,
piec płomienny ogrzewany gazem, przeznaczony do otrzymywania stali w procesie martenowskim;
ogólna nazwa pieców stosowanych do wytapiania i przetapiania metali;
urządzenie przem. przeznaczone do nagrzewania różnych materiałów (wsadu) do temperatury, w której zachodzą w nich odpowiednie przemiany fiz. lub reakcje chem. przewidziane w danym procesie wytwarzania lub obróbki.
piec paliwowy lub elektr., w którym wsad jest nagrzewany (ciepłem pochodzącym z układu grzewczego) pośrednio przez materiał tygla;
piec elektr., w którym wykorzystuje się ciepło wydzielane w wyniku przepływu prądu elektr. w układzie złożonym z elektrod i ośr. ciekłego (zwykle woda i roztwory wodne, stopione sole, szkło, żużel), w którym są one zanurzone;
piec próżniowy, w którym do ogrzewania wykorzystuje się energię strumienia elektronów (przyspieszanych w polu elektromagnetycznym), bombardujących wsad (mający zwykle postać prętów);
piec, w którym do ogrzewania wykorzystuje się energię elektr.;
piec elektr., w którym wykorzystuje się ciepło wydzielone podczas przepływu prądów wirowych, wywołanych zjawiskiem indukcji magnet.;
piec paliwowy lub elektr. z jedną lub kilkoma komorami grzewczymi (zwykle w kształcie prostopadłościanu), w których umieszcza się wsad.
piec elektr., w którym wykorzystuje się ciepło wydzielane w łuku elektr.;
piec łukowy (o grzaniu bezpośrednim), w którym oprócz ciepła łuku elektr. wykorzystuje się ciepło wydzielone wskutek przepływu prądu elektr. przez wsad.
piec elektr., w którym wykorzystuje się ciepło wydzielone w wyniku przepływu prądu elektr. przez elementy oporowe (metal. lub ceramiczne);
piec, w którym do ogrzewania wykorzystuje się ciepło uwalniane w procesie spalania paliw;
piec do wypiekania pieczywa;
piec, w którym do ogrzewania wykorzystuje się energię strumienia plazmy wytwarzanej w plazmotronie;
piec paliwowy, w którym wsad styka się bezpośrednio z płomieniem lub gorącymi gazami spalinowymi.

Słownik języka polskiego PWN

piekący
1. «dokuczający żarem»
2. «wywołujący ból, przy którym ma się uczucie pieczenia lub silnego gorąca»
3. «bardzo silny, żywo odczuwany»
pieczenie «piekący ból»
pieczeń «mięso upieczone lub uduszone w jednym kawałku»
• pieczeniowy
piekło
1. «według niektórych religii: miejsce kary, na którą skazane są potępione dusze zmarłych»
2. «sytuacja, wydarzenie lub miejsce bardzo nieprzyjemne i przysparzające cierpienia»

• piekiełko
kruche mięso, krucha pieczeń, kaczka itp. «mięso, pieczeń, drób gotowane lub duszone, łatwo dające się pogryźć»
piec I
1. «urządzenie, w którym odbywa się spalanie paliwa, magazynowanie ciepła i wydzielanie tego ciepła do ogrzewanego pomieszczenia»
2. «urządzenie do przeprowadzania procesów technologicznych, które zachodzą w wysokich temperaturach»
3. «w okresie II wojny światowej: krematorium w hitlerowskim obozie koncentracyjnym»

• piecowy
piec II
1. «poddawać produkt żywnościowy działaniu wysokiej temperatury»
2. «oddziaływać na kogoś gorącem, sprawiając przykrość»
3. «sprawiać ból, przy którym ma się uczucie gorąca w bolącym miejscu»
piec akumulacyjny «piec magazynujący energię cieplną»
piec donicowy «piec hutniczy o kształcie przypominającym donicę»
pièce à thèse [wym. pjesates] «dramat mieszczański o charakterze dydaktyczno-publicystycznym, popularny w drugiej połowie XIX w.»
piec gdański daw. «duży piec z kolorowych, malowanych kafli»
piec grzewczy «piec do obróbki cieplnej lub nagrzewania wlewków i półwyrobów walcowanych przed dalszą obróbką»
piec indukcyjny «piec elektryczny do wytapiania i topienia metali za pomocą nagrzewania ich prądem powstałym wskutek indukcji elektromagnetycznej»
piec kociołkowy «piec odlewniczy, w którym topiony metal mieści się w kociołkach»
piec martenowski «piec płomienny, opalany gazem, służący do wytapiania stali»
piec płomienny «piec hutniczy, w którym metal styka się z płomieniem lub z gorącymi spalinami»
piec retortowy «zespół retort wykonanych z materiałów ogniotrwałych i ogrzewanych gazem generatorowym»
piec się
1. «o produktach żywnościowych: być pieczonym»
2. «być wystawionym na działanie gorąca»
piec stałopalny «piec ogrzewczy, w którym można stale utrzymywać ogień dzięki specjalnemu urzadzeniu regulacyjnemu»
piec szybowy «piec przemysłowy o kształcie walca, stożka lub dwóch stożków połączonych podstawami»
piec tyglowy «piec odlewniczy, w którym topiony metal mieści się w tyglu»
piec wannowy «piec przemysłowy, którego komora grzejna ma kształt wanny lub zawiera naczynie do umieszczania wsadu»
piec wapienny zob. wapiennik w zn. 2.
pieczeń huzarska «pieczeń wołowa przekładana farszem»
pieczeń rzymska zob. klops w zn. 2.
wielki piec «piec służący do wytapiania surówki i rud żelaza»
• wielkopiecowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia