pięciuset

Encyklopedia PWN

w staroż. Atenach od czasu reform Klejstenesa najważniejsza instytucja adm., zw. przez Ateńczyków zwyczajnie radą (bule);
Rada Pięciuset, Conseil des Cinq-Cents,
izba niższa fr. ciała ustawodawczego w okresie dyrektoriatu (1795–99);
Bonaparte, Buonaparte,
wł. ród szlachecki wywodzący się z Lombardii;
Rada Starszych, Conseil des Anciens,
izba wyższa fr. ciała ustawodawczego w okresie dyrektoriatu (1795–99);
Bonaparte Lucien, Lucjan Bonaparte, ur. 1775, zm. 1840,
brat Napoleona I;
Daunou
[donụ]
Pierre Claude François, ur. 18 VIII 1761, Boulogne-sur-Mer, zm. 20 VI 1840, Paryż,
fr. polityk i historyk;
Dubois de Crancé
[dübuạ dö krãsẹ],
Dubois-Crancé Edmond Louis Alexix, ur. 1747, Charleville, zm. 1814, Rethel,
działacz polit. okresu rewolucji fr. 1789–99, generał;
eklezja
[gr. ekklēsía ‘zgromadzenie’],
w staroż. Grecji zgromadzenie pełnoprawnych obywateli mające prawo uchwalania praw i ratyfikacji decyzji innych organów władzy w polis;
Klejstenes, Klistenes, gr. Kleisthénēs, ur. przed 565 p.n.e., zm. po 507 p.n.e.,
ateński arystokrata i polityk;
Maret
[marẹ]
Hugues, książę de Bassano, ur. 1 V 1763, Dijon, zm. 13 V 1839, Paryż,
polityk francuski;
prytanowie, gr. prytáneis,
w starożytnych Atenach członkowie (50) Rady Pięciuset, którzy zajmowali się załatwianiem bieżących spraw publicznych przez 1/10 część roku;
Royer-Collard
[ruajẹ kolạ:r]
Pierre-Paul, ur. 21 VI 1763, Sompuis, zm. 4 IX 1845, Paryż,
polityk francuski;
Sieyès
[sjejẹs]
Emmanuel Joseph Wymowa, hrabia (od 1809), ur. 3 V 1748, Fréjus, zm. 20 VI 1836, Paryż,
polityk fr., ksiądz.
Tallien
[talję̣]
Jean Lambert, ur. 23 I 1767, Paryż, zm. 16 XI 1820, tamże,
polityk okresu rewolucji fr. 1789–99;
teci, thḗtes,
w starożytnej Grecji ludzie nie posiadający ziemi, wynajmujący się do pracy u innych;
Berger
[bə̣:rdżər]
Peter L., ur. 17 III 1929, Wiedeń, zm. 27 VI 2017, Brookline,
socjolog amerykański;
cinquecento
[czinkueczẹnto; wł., ‘pięćset’] Wymowa,
w języku włoskim lata 1500, czyli XVI w.;

Słownik języka polskiego PWN

pięćset «liczebnik główny oznaczający liczbę 500»
pięćset- «pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący, że to, co jest wymienione w drugiej części złożenia, występuje pięćset razy lub składa się z pięciuset jednostek»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia