pióropuszem płaszcza Ziemi

Encyklopedia PWN

plama gorąca, ang. hot spot,
geofiz. obszar działalności wulkanicznej lub obszar o zwiększonej wartości strumienia cieplnego Ziemi, których istnienie jest wynikiem docierania z głębi Ziemi do litosfery strumienia gorącej materii, zw. pióropuszem płaszcza Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia