perykarionu

Encyklopedia PWN

fizjol. ruch pęcherzyków, zawierających białka strukturalne i białka funkcjonalne, oraz mitochondriów od ciała komórki nerwowej (perykarionu) do zakończeń aksonu;
neuron
[gr. neúron ‘nerw’],
komórka nerwowa, neurocyt,
silnie wyspecjalizowana komórka pochodzenia ektodermalnego, będąca podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną tkanki nerwowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia