percepcję

Encyklopedia PWN

percepcja
[łac.],
psychol. proces poznawczy, → spostrzeganie.
percepcja
[łac.],
filoz. spostrzeżenie, uświadomienie sobie przedmiotu (zjawiska) spostrzeganego;
Jung Carl Gustav, ur. 26 VII 1875, Kesswil, zm. 6 VI 1961, Küsnacht,
psychiatra szwajcarski, współtwórca „psychologii głębi”.
stan psychiczny wynikający z doświadczenia obecności świętości (sacrum).
fototropizm
[gr.],
fizjol. ruchowa reakcja wzrostowa organizmów na kierunkowe działanie światła (jeden z tropizmów);
geotropizm
[gr. gḗ ‘ziemia’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
grawitropizm,
bot., zool. reakcja organów lub całych organizmów na siłę ciążenia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia