pentatlenek diwanadu

Encyklopedia PWN

chem. afiks uwielokrotniający;
siarkowy(VI) kwas, kwas tetraoksosiarkowy, kwas siarkowy, H2SO4,
kwas tlenowy siarki(VI).
związki chemiczne wanadu i tlenu:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia