penicyliny półsyntetyczne

Encyklopedia PWN

grupa antybiotyków β-laktamowych (β-laktamów);
antybiotyki
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, biotikós ‘dotyczący życia’],
substancje wytwarzane przez różne mikroorganizmy (pleśniaki, promieniowce, bakterie), które hamują rozwój lub niszczą inne mikroorganizmy.
farm. antybiotyk, półsyntetyczna penicylina; penicyliny.
antybiotyk półsyntetyczny z grupy penicylin;
penicylina półsyntetyczna o szerokim zakresie działania;
penicylina półsyntetyczna z grupy izoksazoilopenicylin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia