peloidoterapia

Encyklopedia PWN

stosowanie peloidów do celów leczn.;
peloidy
[gr.],
tworzywa leczn., powstałe w wyniku procesów geol. i biol., po rozdrobnieniu i zmieszaniu z wodą stosowane do zabiegów leczn. (peloidoterapia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia