patrzył

Encyklopedia PWN

dermatoskopia
[gr. dérma, dérmatos ‘skóra’, skopéō ‘patrzę’],
med. badanie diagnostyczne skóry pod powiększeniem (ok. dziesięciokrotnym), przy użyciu specjalnego sprzętu — dermatoskopu.
diplopia
[gr. diplóos ‘podwójny’, ōps ‘wzrok’],
podwójne widzenie,
med. zaburzenie widzenia związane z nagłą zmianą ustawienia gałek ocznych;
eidos
[gr. eídō ‘widzę’, ‘spostrzegam’],
w starożytnej Grecji początkowo widzialna, zewnętrzna postać osoby lub rzeczy, później ich wewnętrzna forma i struktura (właściwość), a następnie, w znaczeniu klasyfikującym — rodzaj;
ekstraspekcja
[łac. extra ‘na zewnątrz’, specto ‘patrzę’],
psychol. w teorii poznania termin oznaczający obserwację świata zewnętrznego (doświadczenie zewnętrzne),
elektroskop
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, skopéō ‘patrzę’],
przyrząd do określania stanu naelektryzowania ciał lub różnicy potencjałów elektrycznych;
en face
[ã fas; fr.] Wymowa,
szt. plast. ustawienie modela twarzą do patrzącego.
en trois quarts
[ã trua ka:r; fr.],
szt. plast. określenie sposobu przedstawiania postaci w stosunku do patrzącego;
endoskop
[gr. éndon ‘wewnątrz’, skopéō ‘patrzę’],
wziernik,
urządzenie umożliwiające oglądanie w celach diagnostycznych (endoskopia) obszarów ciała normalnie niedostępnych obserwacji wzrokowej (zachyłków, wnęk lub jam ciała),
fonendoskop
[gr. phōnḗ ‘głos’, ‘dźwięk’, éndon ‘wewnątrz’, skopéō ‘patrzę’],
prosty przyrząd diagnostyczny służący do osłuchiwania serca, płuc i dróg oddechowych, najbardziej rozpowszechnione wśród lekarzy narzędzie medyczne;
gastroskopia
[gr. gastḗr ‘żołądek’, skopéō ‘patrzę’],
rodzaj endoskopii (endoskop), wziernikowanie żołądka w celach diagnostycznych i leczniczych;
Głąbiński Stanisław, ur. 24 VI 1924, Lwów, zm. 8 III 2013, Warszawa,
syn Stanisława, dziennikarz, publicysta;
Goetel Ferdynand, ur. 15 V 1890, Sucha Beskidzka, zm. 24 XI 1960, Londyn,
brat Walerego, pisarz i publicysta.
Gömöri György, ur. 3 IV 1934, Budapeszt,
węgierski pisarz, eseista, historyk literatury;
helioskop
[gr. hḗlios ‘słońce’, skopéō ‘patrzę’],
przyrząd do wizualnych obserwacji Słońca.
Hertz Paweł, ur. 29 X 1918, Warszawa, zm. 13 V 2001, tamże,
poeta, prozaik, eseista, tłumacz, edytor.
Ibykos z Region, żył w VI w. p.n.e.,
gr. poeta liryczny i śpiewak wędrowny z południowej Italii;
ikonoskop
[gr. eikṓn ‘obraz’, skopéō ‘patrzę’],
pierwsza zastosowana w praktyce (w kamerze telewizyjnej) lampa analizująca;
Janus, Ianus
[łac., ‘przejście’],
mit. rzym. bóg przejścia w znaczeniu przestrzennym, czasowym oraz przenośnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia