patrol

Encyklopedia PWN

patrol
[fr.],
grupa żołnierzy lub pododdział przeznaczone do określonych zadań (rozpoznanie, ubezpieczenie wojsk, kontrola);
Gierymski Maksymilian, ur. 9 X 1846, Warszawa, zm. 16 IX 1874, Bad Reichenhall (Bawaria),
malarz, jeden z najwybitniejszych twórców polskich przełomu romantyzmu i realizmu.
w. gminna w woj. lubelskim, w pow. puławskim, na Płaskowyżu Nałęczowskim, nad Bystrą;
kryptonim akcji dywersyjno-sabotażowych przeprowadzonych przez grupy bojowe AK na szlakach komunik. w okupowanej Polsce;
Związek Odwetu (ZO), właśc. Związek Odwetowy,
pion walki bieżącej ZWZ, utworzony 20 IV 1940;
Armia Krajowa (AK), Siły Zbrojne w Kraju (SZK), kryptonim Polski Związek Powstańczy (PZP),
konspiracyjna niepodległościowa organizacja wojskowa, część Sił Zbrojnych RP działająca w okresie II wojny światowej w kraju, podlegająca Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie;
Bardsea plan
[p. bạ:rdsi:],
pol.-bryt. plan przeprowadzenia akcji sabotażowo-dywersyjnych w rejonie Lille (północna Francja) podczas inwazji aliantów w II wojnie światowej;
w. na Litwie, w pobliżu m. Dukszty.
polski krążownik; zbudowany 1918 w Wielkiej Brytanii;
w. gminna w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, na Wysoczyźnie Bełchatowskiej, nad Wolbórką;
Decamps
[dökạ̃]
Alexandre-Gabriel, ur. 3 V 1803, Paryż, zm. 23 VIII 1860, Fontainebleau,
fr. malarz i grafik;
drôle de guerre
[drol dö ge:r; fr., ‘dziwna wojna’, ‘śmieszna wojna’, niem. Sitzkrieg ‘siedząca wojna’] Wymowa,
popularne określenie początkowego etapu II wojny światowej na Zachodzie Europy — od wypowiedzenia przez Wielką Brytanię i Francję Niemcom wojny (3 IX 1939) do rozpoczęcia niem. ofensywy w Europie Zachodniej (9 IV 1940);
dwubój zimowy, biathlon, biatlon,
dyscyplina sportowa złożona z biegu narciarskiego połączonego ze strzelaniem;
Frołowicz Stefania, pseud. Beata, Ewa, ur. 1895, zm. 1945,
podpułkownik
Glinciszki, Glitiškes,
w. na Litwie, na północny zachód od Niemenczyna.
Głuchowski Janusz, ur. 6 VIII 1888, Bukowa k. Piotrkowa, zm. 11 VI 1964, Londyn,
generał;
Grzegorzewska Maria, ur. 8 IV 1888, Wołucza k. Rawy Mazowieckiej, zm.7 V 1967, Warszawa,
polska pedagog specjalizująca się w pedagogice specjalnej, działaczka społeczna.
Harcerstwo Polskie (HP), Harcerstwo Narodowe, kryptonim Hufce Polskie,
konspiracyjna organizacja, działająca 1939–44, utworzona przez grupę instruktorów harcerskich ZHP z Kręgu Św. Jerzego, związanych z SN;
La Reyne
[la ren]
Gabriel Nicolas, ur. 1625, Limoges, zm. 1709, Paryż,
pierwszy prefekt policji paryskiej;
Łukjanienko Siergiej, ur. 11 IV 1968, Kazachstan,
pisarz rosyjski, z zawodu psychiatra;

Materiały dodatkowe

Słownik języka polskiego PWN

patrol
1. «grupa żołnierzy lub policjantów kontrolująca jakiś teren»
2. «obchód kontrolowanego terenu»
3. «zespół biorący udział w marszu patrolowym»

• patrolowy • patrolować
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia