patologia

Encyklopedia PWN

Ważny Jerzy, ur. 18 II 1927, Borysław, zm. 23 VIII 2010, Warszawa,
technolog drewna;
weterynaria
[łac.],
nauka o chorobach zwierząt, ochronie ich zdrowia, higienie żywności pochodzenia zwierzęcego oraz zespół umiejętności praktycznych związanych z zapobieganiem chorobom i zwalczaniem ich, leczeniem chorych zwierząt i ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi.
wiktymologia
[łac. victima ‘ofiara’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
multidyscyplinarna dziedzina nauki, której zadaniem jest całościowa analiza zjawisk dysfunkcjonalnych i zapobieganie nieprawidłowym procesom i zjawiskom, których wynikiem są różnorodne formy pokrzywdzenia;
Wrzosek Adam, ur. 6 V 1875, Zagórze k. Dąbrowy Górniczej, zm. 26 II 1965, Poznań,
lekarz patolog, antropolog, historyk medycyny i nauk przyrodniczych;
nadciśnienie krwi indukowane przez ciążę, jedna z najczęstszych i najpoważniejszych patologii ciąży;
med. rodzaj parafilii, ujmowany w kategoriach patologii med.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia