patologia

Encyklopedia PWN

nauka oraz dział medycyny klinicznej zajmujące się przebiegiem ciąży, porodu i połogu;
profilaktyka
[gr. prophylaktikós ‘zapobiegawczy’],
zapobieganie, prewencja,
zespół działań i środków stosowanych w zapobieganiu występowaniu zjawisk niepożądanych i negatywnych w przyrodzie, w tym w życiu ludzkim, jednostkowym bądź społ.;
med. grupa chorób wywoływana przez różne gatunki przywr;
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
Rajczew Georgi, ur. 7 XII 1882, Zemlen (obwód Stara Zagora), zm. 18 II 1947, Sofia,
pisarz bułgarski;
Reymont Władysław Stanisław, właśc. S.W. Rejment, ur. 7 V 1867, Kobiele Wielkie k. Radomska, zm. 5 XII 1925, Warszawa,
powieściopisarz, nowelista, autor Chłopów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia