paszowe

Encyklopedia PWN

drożdże paszowe, drożdże pastewne,
drożdże specjalnie hodowane na produktach ubocznych (odpadowych) zawierających przyswajalne dla drożdży związki węgla: cukry proste, dwucukry, alkohole, kwasy org., węglowodory i in., wykorzystywane do celów paszowych;
gotowe mieszanki sporządzane gł. przemysłowo (na sprzedaż) z pasz treściwych wg receptury oprac. dla poszczególnych gat., grup wiekowych i produkcyjnych zwierząt;
dodatki enzymów stosowane do niektórych pasz lub mieszanek paszowych w celu umożliwienia lepszego trawienia i wykorzystania niektórych ciężkostrawnych składników pokarmowych.
substancje hormonalne stosowane w produkcji zwierzęcej (dodawane do pasz);
maszyna roln., ciągnikowa lub samojezdna, służąca do transportu i bezpośredniego zadawania pasz zwierzętom do żłobów.
pasza, karma,
produkty pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego oraz substancje uzyskiwane w wyniku procesów chem. (np. mocznik) i biol. (np. drożdże paszowe) zawierające składniki pokarmowe, służące do żywienia zwierząt;
system zagospodarowania gruntów ornych dla danego gospodarstwa, uwzględniający następstwo uprawy roślin (zmianowanie roślin) uwarunkowane czynnikami przyr., agrotechn. i ekon.;
drożdże, Saccharomyces,
jednokomórkowe grzyby workowe z rodziny drożdżowatych (Saccharomycetaceae);
forma aglomeracji ciśnieniowej pasz za pomocą specjalnych urządzeń, w których rozdrobnione pasze (śruty zbożowe lub mieszanki paszowe) są przetłaczane przez otwory matryc różnych rozmiarów.
udomowiona forma dzikiego indyka Meleagris gallopavo, żyjącego w Ameryce Środkowej i Ameryce Północnej;
Jakucja, ros. Jakụtija, jakuckie Sacha, Republika Jakucka, ros. Riespublika Sacha, jakuckie Sacha Respublikata,
republika w azjat. części Rosji, w Syberii Wschodniej, nad M. Łaptiewów i M. Wschodniosyberyjskim;
jedna z nauk biologicznych, zajmująca się badaniem i wykorzystaniem drobnoustrojów;
zootechn. mierniki wartości pokarmowej (produkcyjnej) pasz, używane także do określania zapotrzebowania zwierząt na karmę.
całokształt dokonujących się w XIX w. przeobrażeń technicznych i społeczno-gospodarczych w rolnictwie Europy (głównie kontynentalnej), które doprowadziły do wielkiego wzrostu produkcji.
instytucje zajmujące się treningiem i wyścigowymi próbami dzielności koni (głównie pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej i angloarabskiej, rzadziej półkrwi);
azjat. rasa świń smalcowych;
działania podjęte przez rząd polski I 1949 w celu zwiększenia produkcji zwierzęcej na potrzeby rynku;
w. w woj. dolnośląskim (pow. świdnicki, gmina Świdnica), nad Bystrzycą, w pobliżu Jez. Lubachowskiego;
drożdżownictwo, drożdżowy przemysł,
produkcja biomasy, gł. drożdży piekarskich, paszowych i spoż., w zakładach przem., zw. drożdżowniami, wchodząca w zakres przemysłu spożywczego.

Słownik języka polskiego PWN

pasza I «pożywienie zwierząt hodowlanych»
• paszowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia