pasywna

Encyklopedia PWN

czujnik, sensor:
układ elektr. o 4 zaciskach i dowolnej wewn. konfiguracji połączeń elementów (np. mostkowej, drabinkowej) odznaczający się tym, że energia może być do niego doprowadzona lub od niego odprowadzona jedynie przez pary określonych końcówek (wejścia i wyjścia).
układ elektr. przepuszczający przebiegi elektr. zawarte w określonym pasmie częst., a tłumiący przebiegi o innej częstotliwości;
Guardia Civil
[g. siwịl],
Gwardia Obywatelska,
hiszp. formacja policyjno-wojsk., zał. 1844;
Hegel Georg Wilhelm Friedrich, ur. 27 VIII 1770, Stuttgart, zm. 14 XI 1831, Berlin,
filozof niemiecki, jeden z twórców klasycznej idealistycznej filozofii niemieckiej.
inwestor
[łac.],
ekon. osoba dokonująca inwestycji, tj. zrzekająca się bieżącej konsumpcji na rzecz oczekiwanych w przyszłości korzyści;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia