pastoralna

Encyklopedia PWN

Beethoven
[bẹ:tho:fn]
Ludwig van Wymowa, ur. przed lub 17 XII 1770 (data chrztu), Bonn, zm. 26 III 1827, Wiedeń,
kompozytor niemiecki.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
Blanchar
[blãszạ:r]
Pierre, ur. 30 VI 1896, Philippeville (ob. Sakikda, Algieria), zm. 1963,
aktor francuski;
Blomdahl
[blụmdal]
Karl Birger, ur. 19 X 1916, Växjö, zm. 14 VI 1968, Kungsängen k. Sztokholmu,
kompozytor szwedzki;
Chlewiński Zdzisław, ur. 2 II 1929, Walków,
psycholog;
Crespi
[krẹspi]
Giuseppe Maria, ur. 13 III 1665, Bolonia, zm. 16 VII 1747, tamże,
wł. malarz, rysownik i rytownik.
Gide
[żid]
André Wymowa, ur. 22 XI 1869, Paryż, zm. 19 II 1951, tamże,
pisarz francuski.
Ginastera
[hinastẹra]
Alberto, ur. 11 IV 1916, Buenos Aires, zm. 25 VI 1983, Genewa,
kompozytor argentyński;
Landi Steffano, ur. przed 26 II 1587 (data chrztu), Rzym, zm. 28 X 1639, tamże,
kompozytor włoski;
opera
[wł. < łac.],
dramatyczno-muzyczny, wokalno-instrumentalny, z akcją dramatyczną, monologami i dialogami ujętymi w libretcie, przeznaczony do wykonania na scenie (z odpowiednią scenografią), zwykle w specjalnie do tego celu zbudowanym teatrze operowym, również zwanym operą.
pastorale
[wł.],
muz. utwór o charakterze sielankowym, pasterskim; wokalny (madrygał, opera pastoralna) lub instrumentalny (od XVIII w.).
Thirard
[tirạr]
Armand, ur. 25 X 1899, Mantes (dep. Yvelines), zm. 12 XI 1973, Colombes (dep. Hautes-de-Seine),
fr. operator filmowy;
Agazzari
[agaccạri]
Agostino, ur. 2 XII 1578, Siena, zm. 10 IV 1640, tamże,
wł. kompozytor i teoretyk muzyki;
Atanazy Wielki, Atanazy Aleksandryjski, Atanazy z Aleksandrii, gr. Athanásios, łac. Athanasius, święty, ur. ok. 296, Aleksandria, zm. 2 V 373, Aleksandria,
teolog, biskup Aleksandrii; Ojciec i Doktor Kościoła;
Bassano Leandro, właśc. Leandro da Ponte, ur. 10 VI 1557, Bassano (ob. Bassano del Grappa), zm. 15 IV 1622, Wenecja,
syn Jacopa, brat Francesca, malarz włoski;
berżeretka, bergerette,
w XV w. taniec w tempie szybkim, metrum trójdzielnym; w XVIII w. piosenka francuska o tematyce pastoralnej.
Boucher
[buszẹ]
François Wymowa, ur. 27 IX 1703, Paryż, zm. 30 V 1770, tamże,
francuski malarz, grafik i dekorator;
bukolika
[gr.]
gatunek literatury pastoralnej, → sielanka.
Butkiewicz Bonawentura, ur. 16 VII 1795, Kretynga (Żmudź), zm. 8 IX 1871, Preny k. Wilna,
teolog, ksiądz;

Słownik języka polskiego PWN

pastoralny
1. «opisujący życie na wsi, zwłaszcza spokojne i beztroskie życie pasterzy i pasterek»
2. «duszpasterski»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia