pasożytniczy

Encyklopedia PWN

pasożytnicze choroby, choroby inwazyjne, parazytozy,
liczna grupa chorób wywoływanych przez żywe organizmy żyjące i rozwijające się kosztem gospodarza;
rośliny cudzożywne, czerpiące pokarm (asymilaty i wodę) z żywych organizmów,
grupa organizmów jądrowych dawniej zaliczanych do królestwa roślin, obecnie, po stwierdzeniu zasadniczych różnic między komórkami grzybów i roślin, są traktowane jako odrębne królestwo (Mycota, Fungi) organizmów (jedno z 5 królestw) na równi z roślinami, zwierzętami, Monera, Protista.
zool. etologiczne formy pasożytnictwa, w których osobnik gat. pasożytniczego wykorzystuje efekty działań osobników przeważnie innego gat. — żywiciela;
forma współżycia 2 różnych gatunków organizmów mająca charakter antagonistyczny, z których jeden (pasożyt) żyje stale lub czasowo kosztem drugiego (żywiciela), wchodząc z nim we wzajemne oddziaływania metaboliczne i wykorzystując go jako środowisko życia i źródło pokarmu;
pijawczaki, Branchiobdellida,
komensaliczne lub pasożytnicze pierścienice;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia