pas kulisty

Encyklopedia PWN

pas kulisty, pas sferyczny,
mat. część sfery (powierzchni kuli), otrzymana przez przecięcie tej sfery dwoma równoległymi płaszczyznami;
mat. część kuli otrzymana w wyniku jej przecięcia 2 równoległymi płaszczyznami;
mat. zbiór punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu O (zwanego środkiem kuli) jest mniejsza lub równa stałej liczbie R (zwanej promieniem kuli);
generator Van de Graaffa, generator elektrostatyczny,
maszyna elektrostatyczna do wytwarzania wysokich stałych napięć elektrycznych;
archeol. kultura rozwijająca się od końca VI w. p.n.e. do około przełomu er na terenach pomiędzy dolną Wezerą a środkową Odrą oraz południową Jutlandią a Turyngią, Saksonią i Łużycami Dolnymi;
kazuaryna, rzewnica, rzewnia, Casuarina,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny kazuarynowatych
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia