paryska

Encyklopedia PWN

Paryska Zofia,
botanik, taterniczka, → Radwańska-Paryska Zofia.
dokument przyjęty 1990 na szczycie KBWE, nakreślający nową wizję współpracy eur. i zapoczątkowujący jej instytucjonalizację;
obrady państw-sygnatariuszy traktatu paryskiego 1856 (paryskie traktaty) w sprawie zjednoczenia Księstwa Mołdawskiego i Księstwa Wołoskiego;
konferencja zwołana przez państwa ententy w celu opracowania traktatów pokojowych z pokonanymi podczas I wojny światowej państwami centralnymi (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja i Bułgaria);
konferencja zwołana przez państwa alianckie w celu przygotowania traktatów pokojowych z państwami, które w czasie II wojny światowej były eur. sojusznikami Niemiec, tj. z Bułgarią, Finlandią, Rumunią, Węgrami i Włochami;
grupa kompozytorów działających ok. 1160–1230 w Paryżu, → Notre Dame szkoła.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia