partnerska

Encyklopedia PWN

w potocznym znaczeniu forma współdziałania, zwłaszcza gospodarczego, osób mających wspólny cel;
kapitał
[łac.],
ekon. jeden z czynników produkcji; źródło finansowania aktywów.
niepłodność, bezpłodność,
med. brak zdolności posiadania potomstwa przez dorosłą osobę, także niemożność posiadania potomstwa przez parę (małżeństwo) — n. małżeńska, partnerska;
m. w województwie dolnośląskim, w powiecie lubańskim, na Pogórzu Izerskim;
anorgazmia
[gr.],
niezdolność do osiągnięcia orgazmu, mimo istnienia podniecenia seksualnego i pozytywnej oceny partnera;
antypedagogika
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, paidagōgikḗ ‘wiedza’, ‘nauka o wychowaniu’],
pedag. nurt współczesnej pedagogiki antyautorytarnej, którego dewizą jest „wspierać, a nie wychowywać”;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia