partią

Encyklopedia PWN

partia
[łac.],
XVII–XVIII w. grupa oddziałów, najczęściej jazdy, pod jednym dowództwem, rozlokowana na leżach zimowych lub działająca na jakimś obszarze;
Partia, gr. Parthía, Partikḗ,
państwo Partów powstałe w połowie III w. p.n.e. wskutek kryzysu społ.-ekon. imperium Seleucydów;
Partia Konserwatywna, Conservative Party,
bryt. partia polityczna.
Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
Partia Liberalna, Liberal Party,
brytyjska partia polityczna. Uformowała się na przełomie lat 50. i 60. XIX w.;
Partia Ludowa-Liberałowie, Folkpartiet Liberalerna,
szwedz. partia polit.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia