parlamentarną

Encyklopedia PWN

komitet wyborczy, utworzony VIII 1922 przez nielegalną KPRP w celu udziału w wyborach parlamentarnych;
organizacja młodzieżowa, powołana 1976 w wyniku połączenia Związku Młodzieży Socjalist., Związku Socjalist. Młodzieży Wiejskiej (Związek Młodzieży Wiejskiej) oraz Socjalist. Młodzieży Wojsk. (Koła Młodzieży Wojskowej);
Związek Wolnych Demokratów, węg. Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ),
węg. partia polit., zał. 1988;
ugrupowanie polityczne z okresu rewolucji francuskiej 1789–99.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia