parlamentarną

Encyklopedia PWN

księga protokołów podająca w porządku chronologicznym przebieg obrad, wypowiedzi członków parlamentu oraz treść uchwał parlamentu.
jeden z gł. organów Wspólnot Eur., od 1962 → Parlament Europejski.
forma rządów, w której właściwy proces sprawowania władzy realizuje się między parlamentem a rządem;
zwyczajowa nazwa ugrupowań lub partii politycznych, które przegrały ostatnie wybory, nie wchodzą w skład rządu, a zasiadają w parlamencie.
zespół precedensów i zwyczajów wykształconych w procesie stosowania norm prawnych regulujących sposób działania parlamentu.
szczególne uprawnienia przysługujące osobie piastującej mandat deputowanego (posła) lub senatora;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia