parametrami stanu

Encyklopedia PWN

fiz. wielkości fizyczne określające stan układu makroskopowego;
fiz. związek między parametrami stanu układu termodynamicznego znajdującego się w stanie równowagi, ograniczający ilość parametrów niezależnych;
stanu termodynamicznego funkcje, funkcje termodynamiczne,
wielkości fizyczne będące funkcjami parametrów stanu układu termodynamicznego (m.in. temperatura, ciśnienie, ilości substancji);
fiz. wielkości fiz. będące funkcjami parametrów stanu układu termodynamicznego (np. temp., ciśnienie, ilości substancji);
mat. wielkość charakteryzująca moment przejścia fazowego nieliniowego układu dynamicznego od zachowań regularnych (długoterminowo okresowych) do zachowań, w których mogą się pojawić stany chaotyczne (turbulencje).
fiz. wielkości charakteryzujące stan układu termodynamicznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia