paralityczno drgawkowe

Encyklopedia PWN

trylony, Trylony,
nazwa szyfrowa nadana przez Niemców bojowym środkom trującym paralityczno-drgawkowym z grupy związków fosforoorganicznych (tabun — Trylon 83, sarin — Trylon 46, Trylon 144, soman — Trylon).
nazwa ogólna nadana grupie bojowych środków trujących paralityczno-drgawkowych (działających na układ nerwowy), należących do związków fosforoorg. o wzorze ogólnym (C2H5O)CH3P(O)SCH2CH2NR2 (R — alkil), czyli do tzw. fosfonylotiocholin;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia