par stereoskopowych

Encyklopedia PWN

obraz sprawiający wrażenie obrazu trójwymiarowego;
fiz.:
element opt. zakładany na obiektyw aparatu fot. (wizjer, obiektyw powiększalnika itp.) w celu zmiany jego cech opt. — w efekcie uzyskuje się modyfikację tworzonego obrazu;
naczelne, Primates,
rząd ssaków obejmujący małpiatki, małpy szerokonose oraz małpy wąskonose, do których należą człowiekowate i człowiek.
stereopara, para stereoskopowa,
dwa płaskie obrazy (zdjęcia) tego samego obiektu, ukazujące go pod nieco innym kątem (jeden odpowiada obrazowi widzianemu przez prawe oko, a drugi — przez lewe);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia