papież

Encyklopedia PWN

papież
[czes. papež < łac. papa < gr. páppas ‘tatuś’],
Ojciec Święty, zw. Namiestnikiem Chrystusa (łac. Vicarius Christi) i Najwyższym Kapłanem (łac. Summus Pontifex),
tytuł najwyższego zwierzchnika Kościoła katolickiego.
okres rezydowania papieży w posiadłościach kościelnych w Awinionie i ich uzależnienia od królów Francji;
Sylwestra Świętego, Papieża, Order Rycerski, Equester Ordo Sancti Silvestri Papae,
odznaczenie papieskie;
Państwo Kościelne, łac. Patrimonium Sancti Petri,
średniowieczne państwo w środkowych Włoszech, na którego czele stał papież, sprawując władzę monarszą.
Jan Paweł II, Karol Józef Wojtyła, święty, ur. 18 V 1920, Wadowice, zm. 2 IV 2005, Rzym,
papież, teolog i filozof.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
instytucja najwyższej władzy hierarchicznej w Kościele katolickim, sprawowana przez papieża, wspomaganego przez kolegium biskupów i urzędy kurii rzymskiej w wykonywaniu władzy nauczania, sądzenia i uświęcania.
Grzegorz VII, brat Hildebrand, święty, ur. ok. 1020, Rovaco (Toskania), zm. 25 V 1085, Salerno,
papież.
Innocenty III, Lotario di Segni, Lotariusz z Segni, ur. ok. 1160, zamek Gavignano (obecnie w Anagni, Kampania), zm. 16 VII 1216, Perugia,
papież.
inkwizycja
[łac. inquisitio ‘poszukiwanie w określonej sprawie’, ‘przesłuchanie’],
procedura prawna mająca na celu udowodnienie słuszności oskarżenia, wypracowana w prawodawstwie rzymskim w I w. n.e., przejęta w wiekach średnich przez Kościół katolicki i zastosowana w sprawach dotyczących herezji.
Dominik, właśc. Domenigo Guzmán, święty, ur. między 1171 a 1175, Caleruega (prow. Burgos, pn. Kastylia), zm. 6 VIII 1221, Bolonia,
hiszpański kaznodzieja, założyciel zakonu dominikanów.
rozłam w Kościele zachodnim powstały w wyniku niezgodnego wyboru papieża.
Fryderyk I Barbarossa, Fryderyk I Rudobrody, z dynastii Hohenstaufów, ur. ok. 1122, zm. 10 VI 1190,
król niemiecki, cesarz rzymsko-niemiecki.
gallikanizm
[fr.],
wspólna nazwa doktryn dążących do uzyskania pewnej niezależności Kościoła katolic we Francji od papieży;
Grzegorz I Wielki, święty, ur. ok. 540, Rzym, zm. 12 III 604, tamże,
papież.
jezuici, Towarzystwo Jezusowe (TJ), Societas Iesu (SI, SJ),
katolicki męski zakon kleryków regularnych, założony 1534 przez świętego I. Loyolę w Paryżu, 1540 zatwierdzony przez papieża Pawła III.
nazwa antyfrancuskiej i antytureckiej koalicji państw europejskich XV–XVII w., organizowanych z inicjatywy i pod przewodnictwem papieży.
Loyola
[lojọla]
Ignacy, Ignacio de Loyola Wymowa, łac. Ignatius de Loyola, właśc. Iñigo López de Racalde Wymowa, święty, ur. 23 X 1491, zamek Loyola, prow. Guipúzcoa (Baskonia), zm. 31 VII 1556, Rzym,
hiszpański teolog, ksiądz, założyciel Towarzystwa Jezusowego.
Uniwersytet Paryski, Université de Paris Wymowa, La Sorbonne Wymowa, Sorbona,
najstarszy (po Uniwersytecie Bolońskim) i największy uniwersytet średniow. Europy, ukształtowany w XII w. w Paryżu.

Materiały dodatkowe

Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.

Słownik języka polskiego PWN

papież «najwyższy zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego»
• papieski
papież awinioński «papież rezydujący w Awinionie w okresie, gdy stolica papieska była przeniesiona tam z Rzymu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia