papa

Encyklopedia PWN

materiał (np. tektura, tkanina) nasycony i powleczony masą smołową (gł. mieszanina paku i smoły) lub masą asfaltową oraz posypany posypką miner. (np. piaskiem, mączką z łupka);
Pápa
[pạ:po],
m. w zachodnich Węgrzech (komitat Veszprém), u podnóża Lasu Bakońskiego;
Bụmi Papạ Rịta, R. Mpọụmi Papạ, ur. 1906, Ermụpoli (Syros), zm. 1984, Ateny,
gr. poetka i tłumaczka;
Clemens non Papa, właśc. Jacob Clement, ur. między 1510 a 1515, zm. 1555 lub 1556,
kompozytor flamandzki;
agencja informacyjna;
część konstrukcji budynku ograniczająca go od góry, zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi, wiatrem, promieniowaniem ultrafioletowym, hałasem oraz zmniejszająca straty ciepła;
budynek przystosowany konstrukcyjnie i funkcjonalnie do celów mieszkalnych;
Głąbiński Stanisław, ur. 24 VI 1924, Lwów, zm. 8 III 2013, Warszawa,
syn Stanisława, dziennikarz, publicysta;
izolacja
[łac.],
bud. jedna lub kilka warstw materiału bądź element budowli, zabezpieczające pomieszczenie, budowlę lub jej część przed niepożądanymi skutkami działania: temperatury, wilgoci, wody, środowisk agresywnych (chem.), dźwięków, wstrząsów, szkodliwego promieniowania, zapachów itp.
bitumiczny materiał budowlany;
muz. w Kościele wczesnochrześc. początkowo grupa śpiewaków biorących udział w liturgii;
instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
agencje prasowe polskie 1939–45,
agencje prasowe w Polsce po 1945,
antypapież
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, czes. papež < łac. papa ‘ojciec’],
osoba obrana papieżem za życia legalnego papieża lub w czasie wakansu urzędu papieskiego przez inną grupę kardynałów lub duchowieństwa;
asfalt
[gr.],
mieszanina wielkocząsteczkowych węglowodorów, czarna lub brunatna masa o szklistym połysku;
zakony oparte na regule św. Augustyna;
miasto powiatowe w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim, na pograniczu Pagórów Jaworznickich, Doliny Górnej Wisły i Równiny Pszczyńskiej, nad Mleczną, Gostynią (południowa granica B.), Wisłą i Przemszą (na granicy wschodniej), na południowym obrzeżu GOP.
Bødker
[bọ̈tkər]
Cecil, ur. 27 III 1927, Fredericia, zm. 19 IV 2020,
pisarka duńska;

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

papa I «tektura, tkanina lub folia nasycona masą smołową lub asfaltową, używana do krycia dachów i na izolacje wodoszczelne»
• papowy
papa II daw. «ojciec, tatuś»
• papcio
papa III posp. «twarz»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia