paniczny

Encyklopedia PWN

koncepcja w dramaturgii i teatrze XX w., sformułowana na początku lat 60. przez F. Arrabala, R. Topora, A. Jodorowskiego i J. Sternberga;
Topor Roland Wymowa, ur. 7 I 1938, Paryż, zm. 16 IV 1997, tamże,
fr. pisarz i rysownik, pochodzenia pol.; także reżyser filmowy i teatr., scenograf, aktor. W 1964 ukończył École des Beaux-Arts w Paryżu.
Jodorowsky
[họdorowski]
Alexandro, ur. 7 II 1929,
chilijski mim, reżyser;
med. zaburzenie psychiczne;
Pan
[gr., ‘wszystek’ (gdyż uradował wszystkich bogów)],
mit. gr. arkadyjski bóg pasterzy, opiekun stad owiec i kóz;

Słownik języka polskiego PWN

panika
1. «nagły, niepohamowany, często nieuzasadniony strach, ogarniający zwykle większą liczbę ludzi»
2. pot. «nerwowy pośpiech»

• paniczny • panicznie
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia