pamięć

Encyklopedia PWN

materiały ceramiczne pozwalające na powiązanie technologii elektronowej i opt. w celu gromadzenia, przetwarzania i emisji sygnałów opt. odzwierciedlających sygnały elektryczne;
Cervantes Saavedra
[serwạntes s.]
Miguel de Wymowa, ur. 29 IX 1547(?), Alcalá de Henares, zm. 22 IV 1616, Madryt,
najwybitniejszy pisarz hiszpański; twórca nowożytnej powieści europejskiej, autor słynnego Don Kichota.
techn. urządzenie elektroniczne umożliwiające wyznaczenie określonej charakterystyki (lub kilku charakterystyk jednocześnie, tj. tzw. rodziny charakterystyk) badanego elementu (np. charakterystyki statycznej tranzystora, diody itp.) i jej obserwację na ekranie urządzenia.
dział chemii teoret. zajmujący się badaniem układów chem. za pomocą metod mechaniki kwantowej;
gałąź sztuk plast. zajmująca wraz z kaligrafią uprzywilejowaną pozycję w Chinach;
Chojecki Karol, Lubicz, ur. ok. 1740, zm. po 1791,
pamiętnikarz;
wprowadzanie w społeczeństwach niechrześcijańskich zasad wiary i norm etycznych według nauki Jezusa Chrystusa,
Churchill
[czə̣:rczıl]
Sir Winston Leonard Spencer Wymowa, ur. 30 XI 1874, pałac Blenheim k. Oksfordu, zm. 24 I 1965, Londyn,
brytyjski mąż stanu, pisarz.
CMOS, ang. Complementary MOS, komplementarny układ scalony MOS,
monolityczny układ scalony z parami wzbogaconych komplementarnych tranzystorów MOS o przeciwstawnych typach kanału, tj. n i p; wytwarzany technologią zw. również CMOS.
Coloma
[kəlọu],
w. w USA (stan Kalifornia), nad rz. American, ok. 70 km na północny wschód od Sacramento;
Colonna
[kolọnna]
Vittoria, zw. La Divina, ur. ok. 1492, Marino k. Rzymu, zm. 25 II 1547, Rzym,
poetka włoska;
Cumberland
[kạmbərlənd],
Cumberland Gap,
przełęcz w USA, u zbiegu granic stanów Kentucky, Tennessee i Wirginia, we wschodniej części wyż. Cumberland;
Cybulski Zbigniew, ur. 3 XI 1927, Kniaże k. Śniatynia (ob. na Ukrainie), zm. 8 I 1967, Wrocław,
aktor teatralny i filmowy.
zespół metod, procedur i środków służących do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i przechowywania w pamięci sygnałów cyfrowych.
Cywiński Stanisław, ur. 29 VIII 1887, Mohylew, zm. 30 III 1941, Kirow (ob. Wiatka w Rosji),
historyk literatury, krytyk lit., publicysta;
Czajkowski Piotr I., ur. 7 V 1840, Wotkińsk, zm. 6 XI 1893, Petersburg,
kompozytor rosyjski.
Czerwiński Wacław, ur. 16 XI 1900, Czortków (Ukraina), zm. 17 VI 1988, Toronto,
polski konstruktor szybowców i samolotów.
czerwona książeczka, właśc. Cytaty z dzieł Przewodniczącego Mao,
publikacja z cytatami z prac Mao Zedonga;
człowiek, Homo sapiens,
istota żywa wyróżniająca się wśród innych najwyższym rozwojem psychiki i życia społecznego, jedyna posiadająca kulturę i zdolna do jej tworzenia, pod względem biologicznym gatunek człowiekowatych (Homo sapiens) żyjący od schyłku plejstocenu;
Czuchraj Grigorij N., ur. 23 V 1921, Melitopol (Ukraina), zm. 28 X 2001, Moskwa,
ros. reżyser filmowy, pedagog;

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia