pamięć

Encyklopedia PWN

wydawcy, małżeństwo:
stolica Niemiec położona we wschodniej części kraju, na Pojezierzu Brandenburskim, w Pradolinie Warsz.-Berlińskiej, nad Sprewą, u jej ujścia do Haweli.
bezdech senny, obturacyjny bezdech podczas snu,
med. najczęstszy zespół chorobowy związany z zaburzeniami oddychania podczas snu;
BIOS
[bạıəs],
ang. Basic Input/Output System,
inform. podstawowe procedury sterowania podsystemami komputera osobistego, zapisane w pamięci ROM;
bistabilność optyczna, histereza optyczna,
zjawisko polegające na tym, że nieliniowy układ opt. zmienia swą przepuszczalność w zależności od natężenia przechodzącego światła, wykazując przy tym właściwość histerezy.
latynoamer. naród wyłaniający się stopniowo z indiańskiego i hiszp. podłoża etnorasowego, kształtowany w granicach Boliwii;
Borkiewicz Adam Józef, pseud. m.in. Leszczyński, Poleski, ur. 17 III 1896, Bąkowa Góra (pow. radomszczański), zm. 29 XII 1958, Warszawa,
historyk wojskowości, pułkownik;
Bory
[borị]
Jean Louis, ur. 25 VI 1919, Méréville, zm. 11 VI 1979, tamże,
fr. pisarz, historyk, krytyk i dziennikarz;
Brault
[bro:]
Jacques, ur. 29 III 1933, Montreal,
pisarz kanadyjski, tworzący w języku francuskim;
Broniewski Stanisław, pseud. Stefan Orsza, Witold, Nosowicz III, ur. 29 XII 1915, Warszawa, zm. 30 XII 2000, Wesoła k. Warszawy,
działacz konspiracji, harcmistrz, z wykształcenia ekonomista;
środki techniczne służące do: celowego rażenia (obezwładniania, zabijania) ludzi i zwierząt oraz niszczenia różnego rodzaju obiektów materialnych (budowli, sprzętu) — broń wojskowa (bojowa), polowania na zwierzynę — broń myśliwska, rywalizacji sportowej — broń sportowa, oraz obrony osobistej i ochrony mienia (indywidualnego i społ.) — broń cywilna.
Brus Włodzimierz, ur. 23 VIII 1921, Płock, zm. 31 VIII 2007, Oksford,
ekonomista;
Budda
[sanskr. buddha ‘przebudzony’, ‘oświecony’],
Buddha, właśc. Siddhartha Gautama, ur. ok. 560 p.n.e., wieś Lumbini w pobliżu Kapilawastu (obecnie w Nepalu), zm. ok. 480 p.n.e., Kuśinagara (ind. stan Bihar),
twórca uniwersalistycznej religii misyjnej zwanej od jego przydomka buddyzmem.
Bunin Iwan A., ur. 22 X 1870, Woroneż, zm. 8 XI 1953, Paryż,
rosyjski nowelista, poeta i tłumacz.
Bush
[busz]
Vannevar Wymowa, ur. 11 III 1890, Everett, zm. 28 VI 1974, Belmont,
amerykański inżynier elektromechanik;
Canberra
[kạ̈nbərə] Wymowa,
stolica Australii oraz centrum Austral. Terytorium Stołecznego, w północno-wschodniej części Alp Australijskich, nad rz. Molonglo (dopływ Murrumbidgee), 150 km od wybrzeża, 320 km od Sydney i 480 km od Melbourne.
Carson
[kạ:rsən]
Ciarán, ur. 9 X 1948, Belfast, zm. 6 X 2019, tamże,
poeta irlandzki;
CCD, ang. Charge-Coupled Devices, przyrządy o sprzężeniu ładunkowym,
monolityczne układy scalone realizowane techniką MOS;
CD-WORM, ang. Compact Disc-Write Once Read Many,
inform. nazwa systemu CD zastosowanego do zapisu informacji na płycie CD, umożliwiającego jednorazowy zapis danych przez użytkownika i ich wielokrotne odczytywanie;
cenotaf
[łac. cenotaphium < gr. kenotáphion ‘próżny grób’],
w starożytności pusty grobowiec bez zwłok zmarłego, którego ciała nie odnaleziono lub którego faktyczny grobowiec znajdował się w innym miejscu;

Słownik języka polskiego PWN

pamięć
1. «zdolność umysłu do przyswajania, przechowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, przeżyć, wiadomości»
2. «wspomnienie, upamiętnienie kogoś lub czegoś»
3. «urządzenie w komputerze służące do przechowywania i udostępniania danych»
4. daw. «przytomność, świadomość»

• pamięciowy • pamięciowo
pamięć muzyczna «zdolność zapamiętywania poszczególnych tonów, dźwięków, rytmu i tempa melodii»
pamięć słuchowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się słyszy, niż tego, co się widzi»
pamięć wzrokowa «pamięć odznaczająca się szybszym i łatwiejszym utrwalaniem się w niej tego, co się widzi, niż tego, co się usłyszy»
alokacja pamięci inform. «przydział obszarów pamięci operacyjnej dla realizacji różnych zadań»
błogosławionej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania żydowskiego»
gotowość pamięci «zdolność wywoływania przypomnień wtedy, gdy są potrzebne»
izba pamięci «pomieszczenie, w którym się przechowuje i udostępnia zwiedzającym pamiątki związane z jakimiś wydarzeniami historycznymi»
komórka pamięci «element pamięci komputera»
świętej pamięci «określenie używane w odniesieniu do osób zmarłych wyznania chrześcijańskiego»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia